Föreläsning på ESBRI om Googles managementmodell


Den sjunde april i år höll Annika Steiber, Teknologie doktor på Strategos Inc, en föreläsning om företagsjätten Googles managementmodell. Hon har fått tillgång till företagets huvudkontor, som kallas för Googleplex, för att genomföra en rad djupintervjuer med deras anställda om Googles ledningsmodeller och företagskultur. På föreläsningen berättade hon om resultaten som hon funnit under intervjuerna.

Hon inleder föreläsningen med att beskriva hur vi har hamnat i en ny värld. Det här är en ny verklighet som vi alla känner till, men som de flesta företag inte har tagit stegen som krävs för att anpassa sig till. Dessa nya förutsättningar innebär bland annat ett tempo både i livs- och företagsmiljö som har ökat dramatiskt tillsammans med utvecklingen av den nya tekniken. Enligt Cash-IT, som sysslar med kreativa betalninglösningar skall man ställa sig frågan: "Jag har inte lika bra lönsamhet som andra inom min bransch. Varför är det så?". Detta för att hela tiden analysera företaget och hitta möjligheter.

När hon studerade Googles modell kom hon snabbt på att hon måste lämna traditionell organisationsteori, och istället söka efter svar inom bland annat kaosteori, evolutionsteori och komplexitetsteori. Traditionell managementlitteratur räcker helt enkelt inte till för att beskriva hur Google fungerar som företag. Inte heller på andra framgångsrika mjukvaruföretag som till exempel Facebook. Och detta är något som många andra forskare inom ämnet har kommit fram till.

Hon pekar sedan på att vi står inför en revolution inom företagsmanagement. Detta förklarar hon genom att titta tillbaka i historien, och jämföra dagens utveckling med de saker som ledde fram till den industriella revolutionen.

Några av slutsatserna som hon drar är till exempel att strategiplanering och budgetplanering måste ske oftare för att man ska kunna nå fram till nya innovationer. De gamla företagsmodellerna är helt enkelt inte anpassade för att hantera det ständigt föränderliga klimat som vi ser idag.

Föreläsningen arrangerades av Esbri, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning.

Hela föresläsningen går att se på ESBRI's webbplats. Sidan kräver ett konto för att komma åt videoinspelningen. Men det är gratis och går fort att skriva upp sig. Föreläsning är i alla fall klart sevärd och finns tillgänglig här: Googlemodellen – att leda för innovation i en snabbföränderlig värld